Diễn đàn Y Khoa
  ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ

Theo chu trng cua ban Lien Lac Cu Sinh Vien Y Khoa Hue
th moi khuynh hng chnh tr khong nen co trong trang Web nay .
a ch lien lac:
Bac s Ho ac Duy, Khoa VIe-mail: hodacduy@saigonnet.vn
Bac s Ngo c Lng, Khoa VIe-mail: ndcluong@hcm.vnn.vn
Bac s Phan Tieu Thu, Khoa IXe-mail: DiemXua@cinet.vnnews.com

Th t , bai v xin gi ve:
BS Phan Tieu Thu , so 80/68A Tran Quang Dieu , Quan 3 Tp HCM
hay cho BS Ho ac Duy bang e-mail:  hodacduy@saigonnet.vn
Nam Chi
 
L Quang Thng
 
Bi Minh Duc L Quang Thng
 
Ho Dac Duy Ho Dac Duy
 
Bui Kim Chi Bui Kim Chi
 
 
    Tet Hue  [Kim Chi] Quan an va he  [Bui an Bnh]
Tt o Hu Quan an via h
 
  Hai Chien Van on  [Ho ac Duy]
 
                  CHUA TRA AM  [Ho ac Duy]                          TOI HAU TH  [Ho ac Duy]