Sau day la mot vai hinh anh ky niem...


Di anh Thay Le Van BachDi anh Thay Le Van BachThay Bach va BS Tran Van Huy - Khoa 15 (hinh chup nam 1995)Thay Bach va BS Tran Van Huy - Khoa 15 (hinh chup nam 1995)Thay Bach va BS Vo Hung - Khoa 15 (hinh chup nam 1995)Thay Bach va BS Ho Dac Duy - Khoa 6 (hinh chup nam 1998)Thay Bach va bo mon Nhi DHYK HueThay Bach va bo mon Nhi DHYK HueThay Bach va BS Bui An Binh - Khoa 1 (hinh chup ngay 19-02-2002)

Nhung bai viet tuong niem Thay                      Hinh dam tang Thay #1