HOC BONG 2000


    

 

Bac s T V P           

TP Ho Ch Minh

 

Thanh pho  Ho Ch Minh, ngay 7 thang 12 nam 2000

                                                                                                   

                       Knh gi  Cac ong nghiep a bao tr Hoc bong

                                      cho sinh vien trng ai hoc Y khoa Hue

 

Tha  cac ban,

 

Trong cac nam qua, chung ta a chuyen cho Ban Giam hieu trng ai hoc Y khoa Hue  tong cong 119 hoc bong va 9 phan thng vi tong so tien 79.500.000 VN va 400 USD. Cac phan thng va hoc bong nay a c Ban tuyen chon Hoc bong cua trng trong o co 2 thanh vien la giang vien va cu sinh vien Y KHOA HUE  xet cap theo yeu cau cua ngi bao tr. Cac hoc bong va Phan thng mang ten cac Thay cu , c cap ung theo so tien c bao tr (500.000 ong hay mot trieu ong VN, 50 hay 100 USD ) va cac ban ky nhan co xac nhan cua Trng a c gi lai cho ngi bao tr e thong bao.

 

Sau ay la tong ket cac sinh vien a tiep nhan  cac hoc bong  va phan thng tren  :

 

 I  .(HBLKQ)

                 HOC  BONG  TNG NIEM

THAY  LE KHAC  QUYEN

 

HB LKQ 1

Cu sinh vien Y khoa Hue

O NHAN CHAU  Y5B

HB LKQ  2

Cu sinh vien Y khoa Hue

HO TH QUYNH TRANG  Y6A

HB LKQ 3

BS ANG NGOC HO U

ANG PHUC SN  Y5

HB LKQ  4

BS ANG NGOC HO U

PHAM ANH VU Y5

HB LKQ  5

BS NGUYEN MINH TRIET

NGUYEN TH THU VAN Y5

HB LKQ  6

BS PHAN TIEU THU

BS TRAN MINH SAN

PHAM NGOC CONG Y5

HB LKQ  7

BS ANG NGOC HO  U

NGUYEN THUY TRINH Y5

HB LKQ  8

BS ANG NGOC HO U

TON THANH TRA Y5

HB LKQ  9

BS NGUYEN MINH TRIET

TRNG TH NH HIEN Y5

HB LKQ  10

BS PHAN TIEU THU

BS TRAN MINH SAN

VO TH HONG HA Y5

HB LKQ  11

BS ANG NGOC HO  U

NGUYEN THANH CONG Y5

HB LKQ  12

BS ANG NGOC HO  U

TRAN VAN BUT Y5

HB LKQ  13

BS NGUYEN MINH TRIET

TRAN NH MINH HANG  Y5

HB LKQ  14

BS ANG NGOC HO  U

BUI PHU AN Y4

HB LKQ  15

BS NGUYEN XUAN AI

Phat tai saigon cho con cua ong nghiep qua co NGUYEN KHOAI ONG NAI

HB LKQ  16

 

BS ANG NGOC HO  U

 

HUYNH TAN TUAN Y3A

HB LKQ  17

BS NGUYEN MINH TRIET

LE T DUNG  Y5

HB LKQ  17b  (#19_)

BS NGUYEN TH KIM CNG BS NGUYEN LOC - BS NGUYEN VAN TAN - BS NGUYEN HU THO- BS PHAM  TAN HOAN ( KHOA 91)

BUI PHU AN Y4

HB LKQ  18

BS NGUYEN TH KIM CNG BS NGUYEN LOC - BS NGUYEN VAN TAN - BS NGUYEN HU THO- BS PHAM  TAN HOAN ( KHOA 91)

TRA TAN HOANH  Y4P

HB LKQ  21

BS TRAN VIET PHON

NGUYEN TH THM  Y 2

HB LKQ  22

BS ANG NGOC HO U

OAN TH KIM DUNG Y2

HB LKQ  23

BS NGUYEN MINH TRIET

NGUYEN THMINH CHY2

HB LKQ  24

Tien s BUI VAN C

HUYNH VAN CI Y2

HB LKQ  25

CONG TY OPV VIET NAM

TRAN TH KIM LIEN Y2

HB LKQ  26

Bs NGUYEN HU TUNG

TRAN MAU PHONG Y2

HB LKQ  27

Bs NGUYEN HU TUNG

HO THANH LI Y2

HB LKQ  28

Dr. THUAN NGUYEN VAN

BAO HUYEN TON N

 THUY TRAM Y 2

HB LKQ  29

Dr. THUAN NGUYEN VAN

HO TH MINH THANH Y 2

HB LKQ  30

Bs NGUYEN MINH TRIET

OAN NH HA  Y2

 

II  .(HBLKQ)

PHAN THNG TNG NIEM THAY   

LE KHAC  QUYEN

DANH CHO SINH VIEN THU KHOA  KY THI TUYEN VAO TRNG

                 

PHAN THNG LKQ  1

(1997-1998)

Cu sinh vien Y khoa Hue 

(hop mat ong nai )

ai dien:BS NGO C LNG

Hoang Anh Tien Y1

PHAN THNG LKQ  2

(1998-1999)

Cu sinh vien Y khoa Hue  Khoa 7 tai TP HCM

ai dien: BS PHAN QUY NAM

PHAM TH HAI VAN Y 1

PHAN THNG LKQ  3 (2000 2001)

THANH LO SANANIKONE

 

TRAN VAN AI DNG Y1

 

 

III .(HBHGK)

HOC BONG TNG NIEM THAY   

   HORST GUNTHER KRAINICK                                                                                                          

 

HB HGK 1

BS NGUYEN XUAN AI

LE TH MONG TUYEN Y5

HB HGK 2

BS NGUYEN XUAN AI

TRNH QUANG TR Y5

HB HGK 3

BS TA TCH

LE QUOC KHANH Y5

HB HGK 4

BS NGUYEN XUAN AI

NGUYEN TAN LAM Y5

HB HGK 5

BS NGUYEN XUAN AI

DNG NGOC CAM LAN Y5

HB HGK 6

BS NGUYEN XUAN AI

VO THAI NGUYEN Y5

HB HGK 7

BS TRAN XUAN THANG

PHAM VAN SA Y5B Y5

HB HGK 8

BS TA TCH

T TH MAI LINH Y5

HB HGK 9

BS NGUYEN XUAN AI

HUYNH VAN THO Y5

HB HGK 10

BS NGUYEN XUAN AI

NGUYEN NHO TN Y5

HB HGK 11

BS NGUYEN XUAN AI

NGUYEN THANH D Y5

HB HGK 12

BS NGUYEN XUAN AI

TU THIEN MAN Y5

HB HGK 13

BS NGUYEN XUAN AI

LE TH HU PHAN Y5

HB HGK 14

BS TRAN XUAN THANG

INH TH XUAN MAI Y 4B

HB HGK 15

BS NGUYEN HU TUNG

TRA TAN HOANH Y4

HB HGK 16

BS TA TCH

TRAN XUAN THNH Y3

HB HGK 17

BS NGUYEN ANH TUAN - BS TON THAT HOANG TU - BS HO TH LIEN HOA - BS NGUYEN NGOC QUANG - BS TRNG THOAI HAO

TRAN QUOC CHIEN Y5A

HB HGK 18

KHOA 90: BS LE THIEN ANH TUAN - BS DUY - BS VI - BS VIEN - BS KHOA - BS NHAN - BS I BS SN - BS PHA BS TR - BS HA - BS NHAT - BS LONG - BS DAN BS V.TUAN

LE T DUNG Y5A

HB HGK 19

BS NGUYEN XUAN AI

LE TH MY HOA Y3

HB HGK 20

BS NGUYEN XUAN AI

NGUYEN TH THANH DIEU Y3

HB HGK 21

BS INH SN THANG

THAI BA S Y 4

HB HGK 22

BS TRNG NH LIEM

NGUYEN TH THU SNG Y5

HB HGK 23

DIAG CENTER INTERNATIONAL

VO DUY THUAN Y 5

HB HGK 24

BS LE TAN PHAT

NGUYEN TH THUAN Y 2

HB HGK 25

DR. THUAN NGUYEN VAN

NGUYEN C LAM Y 3

HB HGK 26

DR. THUAN NGUYEN VAN

PHAN XUAN CANH Y 3

 

 

IV  .(HBRD)

HOC BONG TNG NIEM

THAY  RAIMUND DISCHER

 

 

HB RD   1

BS BU HAM

O HUY SN

HB RD   2

BS BU HAM

NGUYEN QUOC TR

HB RD   3

BS NGUYEN XUAN AI

HUYNH CONG TAN

HB RD   4

BS INH SN THANG

PHAN VAN HUNG

HB RD   5

 BS TON THAT BU - BS LNG THUY YEN

ANG VNH HAI

HB RD   6

CU SINH VIEN KHOA 85

D: BS CAO TRONG NGNG

TRAN TRONG CH

HB RD   7

CU SINH VIEN KHOA 85

D: BS CAO TRONG NGNG

ANG VNH HIEP

HB RD   8

BS TRAN MINH SAN

THANH TH KY

HB RD   9

BS TON THAT BU - BS LNG THUY YEN

NGUYEN HU TIEN Y6

HB RD  10

BS CAO TRONG NGNG - BS NGUYEN VAN PHC - BS NGUYEN THANH TAM - BS LE NAM BS VO VAN CHNH TRUNG TAM Y TE XUAN LOC - ONG NAI

NGUYEN TH O Y6

HB RD  11

BS CAO TRONG NGNG - BS NGUYEN VAN PHC - BS NGUYEN THANH TAM - BS LE NAM BS VO VAN CHNH TRUNG TAM Y TE XUAN LOC - ONG NAI

INH TH QUE Y6

HB RD  12

BS NGUYEN XUAN AI

INH NHAT ROL Y6

HB RD  13

BS TRNG THANH TRNG

BENH VIEN BA RA

NGUYEN TAN THANH Y6

HB RD  14

BS NGUYEN MINH TRIET

TRAN QUOC CHIEN Y5

HB RD  15

BS CHUNG CHAU HO

NGUYEN KE LAC Y5

HB RD  16

BS TON THAT BU - BS LNG THUY YEN

HUYNH THE L Y5

HB RD  17

BS NGUYEN XUAN AI

HUYNH THE L Y5

HB RD  18

BS PHAN TIEU THU

NGUYEN KE LAC Y5

HB RD  19

BS NGUYEN XUAN AI

TRAN LAN ANH Y 2

HB RD  20

BS NGUYEN XUAN AI

TRAN TH NGOC VAN  Y 2

HB RD  21

BS CHUNG CHAU HO

PHAM QUANG TUAN Y 3

HB RD  22

CO Bac s NGUYEN TH HOAI   U  U.S.A

NGUYEN NGOC THUY Y 3

HB RD  23

CONG TY OPV VIET NAM

NGUYEN CAO QUY Y 3

HB RD  24

BS TRAN VIET PHON

 

NGUYEN XUAN HONG PHAN Y 5

 

 

 

 

V .(HBNMH)

HOC BONG TNG NIEM

THAY NGUYEN MANH HUNG

 

HB NMH 1

TIEN S NGUYEN MANH HUNG  U 

NGUYEN HU HUNG

HB NMH 2

TIEN S NGUYEN MANH HUNG  U

NGO HOANG TUAN Y5A

HB NMH 3

NHOM CU SINH VIEN KHOA 1979: BS NGUYEN HU TUNG - BS TON THAT BU BS HO TRONG QUY - BS NGO NH E - BS MINH THUAN - BS HOANG HOA - BS TRAN DUY TE - BS TRNG TIEU HINH - BS TRAN HUY NHNG.

NGUYEN VAN THANH Y5

HB NMH 4

NHOM CU SINH VIEN KHOA 1979: BS NGUYEN HU TUNG - BS TON THAT BU BS HO TRONG QUY - BS NGO NH E - BS MINH THUAN - BS HOANG HOA - BS TRAN DUY TE - BS TRNG TIEU HINH - BS TRAN HUY NHNG.

INH HU  HOA Y5

HB NMH 5

BS TRAN XUAN THANG (VUNG TAU)

OAN VAN CHUNG Y5

HB NMH 6

BS NGUYEN XUAN AI

O VAN TAM

HB NMH 7

NHOM CU SINH VIEN KHOA 1979: BS HUYNH TH HOANG HOA - BS LAM TH MINH THUAN - BS NGO AC E BS TRNG TIEU HINH - BS TRAN VAN NHNG BS NGUYEN CHIEN (ONG NAI) - BS TRNG THANH (BRVT) BS TRAN TRONG AM - BS HO CONG QUY - BS NGUYEN HU TUNG (TP.HCM)

NGUYEN VAN THUAN Y5

HB NMH 8

NHOM CU SINH VIEN KHOA 1979: BS HUYNH TH HOANG HOA - BS LAM TH MINH THUAN - BS NGO AC E BS TRNG TIEU HINH - BS TRAN VAN NHNG BS NGUYEN CHIEN (ONG NAI) - BS TRNG THANH (BRVT) BS TRAN TRONG AM - BS HO CONG QUY - BS NGUYEN HU TUNG (TP.HCM)

OAN VAN CHUNG

HB NMH  9

BS TRNG THOAI HAO - BS NGUYEN ANH TUAN - BS NGO C HA - BS DNG ANG HANH

BUI ANG LI

HB NMH 10

BS INH SN THANG

VO NH QUANG

HB NMH 11

BS INH SN THANG

CAO  QUANG THAI

HB NMH 12

BS NGUYEN XUAN AI

NGUYEN HONG C

HB NMH 13

BS NGUYEN XUAN AI

GIAP TH BCH HIEN

HB NMH 14

BS NGUYEN HU TUNG

LAM NGUYEN NHA TRUC

HB NMH 15

BS INH SN THANG

TRNG VAN TR

HB NMH 16

BS INH SN THANG

TRNG TH NH HNG

HB NMH 17

KHOA 90: BS LE THIEN ANH TUAN - BS DUY BS VI - BS VIEN - BS KHOA BS NHAN - BS I - BS SN BS PHA - BS TR - BS HA - BS NHAT - BS LONG - BS DAN - BS V.TUAN

INH TH XUAN MAI

HB NMH 18

KHOA 90: BS LE THIEN ANH TUAN - BS DUY BS VI - BS VIEN - BS KHOA BS NHAN - BS I - BS SN BS PHA - BS TR - BS HA - BS NHAT - BS LONG - BS DAN - BS V.TUAN

TRNG TH NH HNG

HB NMH 19

BS NGUYEN XUAN AI

NGUYEN VAN BONG Y 3

HB NMH 20

BS NGUYEN XUAN AI

LE TH LUC HA    Y 5

HB NMH 21

BS NGUYEN HU TUNG

TRAN TH TN Y 5

HB NMH 22

DIAG CENTER INTERNATIONAL

TRNG PHAM HOANG QUYEN Y 5

HB NMH 23

BS NGO C LNG

BS NGUYEN LO

BS HO VAN GIANG

BS VO MAU THIEN BIEN HOA

HA TH HNG GIANG

 

 

 

 

VI  .(HBRK)

HOC BONG TNG NIEM

THAY RAIMUND KAUFMAN

 

HB RK 1

BS NGUYEN XUAN AI

TRNG VAN TRI Y 4A

HB RK 2

BS NGUYEN XUAN AI

LAM NGUYEN NH TRUC Y4A

HB RK 3

BS NGUYEN XUAN AI

HUYNH TAN TUAN Y3B

HB RK 4

BS NGUYEN XUAN AI

TRAN XUAN THNH Y3A

HB RK 5

BS NGUYEN XUAN AI

ANG LIEN NHAN Y3B

HB RK 6

BS NGUYEN XUAN AI

HOANG TH NGOC HA Y2B

HB RK 7

BS NGUYEN XUAN AI

TRAN VNHHOANG Y2A

HB RK 8

BS NGUYEN XUAN AI

ANG VAN TR Y2A

HB RK 9

BS NGUYEN XUAN AI

NGUYEN HU SN Y2A

HB RK 10

BS NGUYEN XUAN AI

PHAN KHAC THANH Y 4

HB RK 11

BS NGUYEN XUAN AI

NGO TH THANH THAO Y3

HB RK 12

BS NGUYEN XUAN AI

NG TH AI NGHA Y5

HB RK 13

BS NGUYEN XUAN AI

NGUYEN TH MY LINH Y4

HB RK 14

BS PHAN QUY NAM

LE TR KHAI Y 3

HB RK 15

CONG TY OPV VIET NAM

PHAM TH NGOC HAN Y 3

HB RK 16

BS NGUYEN HU TUNG

HO NGUYEN TIEN Y 4

HB RK 17

DIAG CENTER  INTERNATIONAL

NGUYEN VAN TRC Y 4

HB RK 18

BS NGUYEN HU TUNG

 

NGUYEN HU TOAN Y 4

 

 

VII  .(PTTMHBMD)

PHAN THNG SINH VIEN GIOI TAI MUI HONG

CUA BAC S BUI MINH C

Westminter Ear Nose & Throat Clinic                                                 9131 Bolsa Ave. Suite 201                                                 Westminter  ,     CA 92683

 

PTTMHBMD 1

HUYNH QUANG HUY Y 6

PTTMHBMD2

LNG NH TH

PTTMHBMD 3

NGUYEN TAT BNH Y6

PTTMHBMD 4

NGUYEN TH THUY Y6

PTTMHBMD 5

LE MINH TAM Y 6

PTTMHBMD 6

NGUYEN QUOC DUNG Y 6

 

T  NK 1999, cac hoc bong tr gia  mot trieu ong, Phan thng THU KHOA THI VAO TRNG 100 USD hay mot trieu ri ong va Phan thng Sinh vien gioi Tai mui hong 50 USD. Nam nay co them 2 Phan thng Sinh vien gioi  nhat va nh DC LY HOC tng niem Thay NGUYEN MANH HUNG, moi phan thng  50USD do mot ong nghiep My bao tr se c phat sau Tet. Moi nam chung ta co 2 t cap, t mot vao dp NGAY NHA GIAO 20 - 11 va t hai sau cuoc hop mat hang nam cua Cu Sinh vien Y khoa tai thanh pho Ho ch Minh va cac tnh phia Nam to chc vao dp Tet. Hy vong trong lan gap mat nay cac ban se ho tr tch cc e tiep tuc hoat ong tnh ngha nay. Mot ngi cho mot luc nhieu hoc bong hay mot hoc bong, hay nhieu ngi  (2,4,5 hay 10) eu rat quy, noi len tnh cam cua mnh vi Thay cu ong thi gup c cac an em bt mot chut kho khan trong hoc hanh. e tien viec cong khai tai chanh, chung toi ch nhan cac hoc bong tap the trong dp hop mat. Cac hoc bong va phan thng trong t 20-11  co the goi thang ve BS BUI AN BNH  70D Le Li Hue  hay tai TP Ho ch Minh cho toi. Chung toi se bao lai khi hoc bong  c trng xet  va sinh vien ky nhan nh trc ay.

 

Than knh