Xin giới thiệu đến các bạn tiếng hát của BS Thiện (khoá 3 yk huế)
Trong CD "BAI TINH CA CHO EM" do chính anh Thiện thực hiện


Bài t́nh ca cho em   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Tải xuống để nghe sau (download)        Tải xuống để nghe sau (download)   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Paris có ǵ lạ không em ?
Nắng Paris nắng Sàig̣n   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Tải xuống để nghe sau (download)        Tải xuống để nghe sau (download)   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Em c̣n nhớ muà xuân
Trong nổi nhớ muộn màng   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Tải xuống để nghe sau (download)        Tải xuống để nghe sau (download)   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Aó luạ Hà Đông
Riêng một góc trời   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Tải xuống để nghe sau (download)        Tải xuống để nghe sau (download)   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Nữa hồn thương đau
Yêu em   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Tải xuống để nghe sau (download)        Tải xuống để nghe sau (download)   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Bốn muà thay lá
Nổi buồn   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   Tải xuống để nghe sau (download)        Tải xuống để nghe sau (download)   Nghe trực tiếp trọn bài (streaming)   T́nh