Images du Festival Hue 2002 / Pictures about Festival Hue 2002

Site officiel


  Chuong trinh nghe thuat Festival Hue 2002 (Chuong trinh IN)
Khu vuc Ngo Mon - Dai Noi - Cung An Dinh (Khu vuc IN)
(Ban du kien, lap ngay 01/02/2002)
 
    * Ngay 4/5/2002 (Thu Bay): Khai mac
 
        + Quang truong Ngo Mon: Le hoi khai mac (18h00)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Da nhac tiec (20h00)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Nhac SAMULNORI - Han Quoc (20h30)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Mua Ngoi sao nho - TPHCM (20h00)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (21h30)
           - Duyet Thi Duong: Nha nhac Hue (21h00)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (19h00)
           - San Dien Kien Trung: Nhac Laurent Garnier - Phap (22h00)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 5/5/2002 (Chu Nhat):
 
        + Quang truong Ngo Mon: Ca mua nhac Thang Long Viet - Phap (17h30)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Vu khuc cung dinh Hue (20h00)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Nhac SAMULNORI - Han Quoc (20h30)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Kinh kich Trung Quoc (18h30)
           - San khau vuon Noi Phu: Mua Indonesia (19h00)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00 va 21h00)
           - San khau nho tay Dien Thai Hoa: Regine Chopinot - Phap ( 20h00)
           - Duyet Thi Duong: Nha nhac Hue (18h30 va 21h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Dong: Mua Khmer Campuchia (20h00)
           - San khau Trung tam: Royal de Luxe - Phap (16h00) va Mua Ngoi sao nho - TPHCM (19h00)
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 6/5/2002 (Thu Hai):
 
        + Quang truong Ngo Mon: Mua Ngoi sao nho - TPHCM (17h30)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Ca mua nhac Thang Long (19h30)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Nhac SAMULNORI - Han Quoc (20h30)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Vu nhac Ayutthaya - Thai Lan (18h30)
           - San khau vuon Noi Phu: Mua Philippines (19h00)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00 va 21h00)
           - Duyet Thi Duong: Am nhac duong dai Viet Nam Xavier Rist (18h30 va 21h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Dong: Ca mua nhac Tay Nguyen (20h30)
           - San khau Trung tam: Royal de Luxe - Phap (16h00) va Vu nhac truyen thong Lao (20h00)
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 7/5/2002 (Thu Ba):
 
        + Quang truong Ngo Mon: Mua Khmer Campuchia (17h30)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Ca mua nhac Tay Nguyen (19h30)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Nhac SAMULNORI - Han Quoc (20h30)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Mua Ngoi sao nho - TPHCM (20h00)
           - San khau vuon Noi Phu: Vu nhac truyen thong Lao (19h00)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00 va 21h00)
           - San khau nho tay Dien Thai Hoa: Regine Chopinot - Phap (18h00)
           - Duyet Thi Duong: Am nhac duong dai Viet Nam Xavier Rist (18h30 va 21h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Dong: Vu nhac Ayutthaya - Thai Lan (21h00)
           - San khau Trung tam: Royal de Luxe - Phap (16h00) va Ca mua nhac Viet Bac (19h00)
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 8/5/2002 (Thu Tu):
 
        + Quang truong Ngo Mon: Nhac SAMULNORI - Han Quoc (17h30)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Da nhac tiec (18h30)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Mua Ea Sola Phap - Viet (20h00)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Kinh kich Trung Quoc (18h30)
           - San khau vuon Noi Phu: Vu nhac Ayutthaya - Thai Lan (20h30)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00 va 21h00)
           - San khau nho tay Dien Thai Hoa: Regine Chopinot - Phap (19h00)
           - Duyet Thi Duong: Nhac Phao Hoa - Dan nhac giao huong Viet Nam (18h30 va 21h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
           - San Dien Kien Trung: Nhac Laurent Garnier - Phap (22h00)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Dong: Mua Ngoi sao nho - TPHCM (20h00)
           - San khau Trung tam: Mua Cung dinh Hue (19h00)
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 9/5/2002 (Thu Nam):
 
        + Quang truong Ngo Mon: Kinh kich Trung Quoc (17h30)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Vu khuc cung dinh Viet Nam - Lao - Campuchia (19h00)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Mua Ea Sola Phap - Viet (20h00)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Mua Indonesia (18h30)
           - San khau vuon Noi Phu: Ca mua nhac Tay Nguyen (19h00)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00 va 21h00)
           - San khau nho tay Dien Thai Hoa: Regine Chopinot - Phap (19h00)
           - Duyet Thi Duong: Nhac Phao Hoa - Dan nhac giao huong Viet Nam (18h30 va 21h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
           - San Dien Kien Trung: Nhac Giac mo Viet Nam, Viet - Phap (22h00)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Dong: Vu nhac truyen thong Lao (21h00)
           - San khau Trung tam: Royal de Luxe - Phap (16h00) va Ca mua nhac Thang Long (20h00)
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 10/5/2002 (Thu Sau):
 
        + Quang truong Ngo Mon: Ca mua nhac Thang Long (17h30)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Ca mua nhac Viet Bac (20h00)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Mua Ea Sola Phap - Viet (20h00)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Kinh kich Trung Quoc (18h30)
           - San khau vuon Noi Phu: Mua Philippines (20h30)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00 va 21h00)
           - Duyet Thi Duong: Nhac Pansori - Han Quoc (18h00) va Nha nhac Hue (20h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
           - San Dien Kien Trung: Nhac Giac mo Viet Nam, Viet - Phap (22h00)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Dong: Mua Khmer (20h00)
           - San khau Trung tam: Royal de Luxe - Phap (16h00) va Giac mo Viet Nam (19h00)
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 11/5/2002 (Thu Bay):
 
        + Quang truong Ngo Mon: Vu nhac Ayutthaya - Thai Lan
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Da nhac tiec (18h30)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Mua Ea Sola Phap - Viet (20h00)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Ca mua nhac Tay Nguyen (18h30)
           - San khau vuon Noi Phu: Mua Khmer Campuchia (20h30)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00 va 21h00)
           - San khau nho tay Dien Thai Hoa: Regine Chopinot - Phap (20h00)
           - Duyet Thi Duong: Nhac Pansori - Han Quoc (18h00) va Ca mua nhac truyen thong Hue (20h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
           - San Dien Kien Trung: Nhac Laurent Garnier - Phap (22h00)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Dong: Mua Indonesia (21h00)
           - San khau Trung tam: Mua Philippines (20h00)
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 12/5/2002 (Chu Nhat):
 
        + Quang truong Ngo Mon: Ca mua nhac cung dinh Hue (17h30)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Vu nhac Ayutthaya - Thai Lan (20h30)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Vu kich KU NA'UKA - Nhat Ban (20h00)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Ca mua nhac Thang Long (18h30)
           - San khau vuon Noi Phu: Ca mua nhac Viet Bac (21h30)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00 va 21h00)
           - San khau nho tay Dien Thai Hoa: Regine Chopinot - Phap (20h00)
           - Duyet Thi Duong: Nhac Pansori - Han Quoc (18h00) va nha nhac Hue (20h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
           - San Dien Kien Trung: Nhac Giac mo Viet Nam, Viet - Phap (22h00)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Dong: Ca mua nhac Tay Nguyen (21h00)
           - San khau Trung tam: Royal de Luxe - Phap (16h00) va Ca mua nhac truyen thong Hue (19h00)
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 13/5/2002 (Thu Hai):
 
        + Quang truong Ngo Mon: Ca mua nhac Thang Long (17h30)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Ca mua nhac truyen thong Hue (19h00)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Vu kich KU NA'UKA - Nhat Ban (20h00)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Kinh kich Trung Quoc (18h30)
           - San khau vuon Noi Phu: Mua Khmer Campuchia (20h30)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00 va 21h00)
           - Duyet Thi Duong: Nhac Pansori - Han Quoc (18h00) va Ca mua nhac truyen thong Hue (20h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Dong: Mua Indonesia (21h00)
           - San khau Trung tam: Royal de Luxe - Phap (16h00) va Vu nhac Ayutthaya - Thai Lan (20h00)
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 14/5/2002 (Thu Ba):
 
        + Quang truong Ngo Mon: Ca mua nhac Tay Nguyen (17h30)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Vu khuc Cung dinh Hue (19h00)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Vu kich KU NA'UKA - Nhat Ban (20h00)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Ca mua nhac Viet Bac (18h30)
           - San khau vuon Noi Phu: Vu nhac Ayutthaya - Thai Lan (20h30)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00 va 21h00)
           - San khau nho tay Dien Thai Hoa: Regine Chopinot - Phap (20h00)
           - Duyet Thi Duong: Nhac Pansori - Han Quoc (18h00) va Nha nhac Hue (20h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
           - San Dien Kien Trung: Nhac Laurent Garnier - Phap (22h00)
        + Cung An Dinh:
           - San khau phia Dong: Mua Khmer Campuchia (20h00)
           - San khau Trung tam: Royal de Luxe - Phap (16h00) va Ca mua nhac Thang Long (19h00)
           - San khau phia Tay: Lien hoan Roi Viet Nam (19h00-21h00)
 
    * Ngay 15/5/2002 (Thu Tu): Be mac
 
        + Quang truong Ngo Mon: Ca mua nhac Viet Bac (17h30)
        + Khu vuc Dai Noi:
           - San Dien Can Chanh: Da nhac tiec (18h00)
           - San khau dong Dien Thai Hoa: Vu kich KU NA'UKA - Nhat Ban (20h00)
           - San khau tay Dien Thai Hoa: Mua Philippines (18h30)
           - San khau vuon Noi Phu: Mua Indonesia (20h00)
           - San Cung Dien Tho: Thoi trang ao dai Minh Hanh (18h00)
           - San khau nho tay Dien Thai Hoa: Regine Chopinot - Phap (18h00)
           - Duyet Thi Duong: Nha nhac Hue (20h00)
           - Ho Thai Binh Lau: Roi nuoc Ha Noi (19h30)
           - San sau Dien Can Chanh + Thai Binh Lau: Tao hinh Video Pierrick Sorin (18h30)
 
- Gio ghi tren chuong trinh la gio bat dau dien
- Ngoai khu vuc trung tam Ngo Mon, Dai Noi, Cung An Dinh, cac chuong trinh van hoa nghe thuat le hoi con dien ra khap thanh pho quy tu o cac khu vuc cong vien 3/2, cong vien 2 bo song Huong, cong vien Nguyen Van Troi, khu pho co Gia Hoi, cac Nha van hoa, Bao tang, Nha trung bay trien lam...
 
Chuong trinh van hoa le hoi cong dong (Chuong trinh OFF)
 
    * Le hoi:
 
       + Le hoi ao dai Viet Nam voi su tham gia cua 12 nha tao mau, 200 nguoi mau
           Cau Truong Tien, dem 8/5
           Truong Hai Ba Trung, dem 12/5
 
       + Cho que ngay hoi
           Cau ngoi Thanh Toan, xa Thuy Thanh, huyen Huong Thuy
 
       + Le hoi Dieu Hue (tha dieu nghe thuat trung bay va ban dieu Hue)
           Quang truong Ngo Mon moi buoi chieu le hoi.
 
       + Dam cuoi truyen thong Hue
           Nha vuon Hue
 
       + Le hoi Dua thuyen
           Song Huong
 
       + Hoi vat truyen thong va cac mon the thao dan toc
           Cong vien Nguyen Van Troi
 
       + San choi dan gian
           Tien sanh Nha Van hoa Hue, 65 Tran Hung Dao
 
       + Le hoi nghe thuat cac dan toc thieu so mien Tay TT-Hue
           Tien sanh Trung tam Van hoa - Thong tin
 
       + Lien hoan Roi Viet Nam (roi nuoc, roi can, roi tren khong)
           San truoc Cung An Dinh
 
       + "Nhung tinh khuc Hue qua nam thang"
           Hoi Lien hiep Van hoc Nghe thuat
 
       + Le hoi pho co Gia Hoi
           Pho co Gia Hoi
 
    * Trien lam:
 
       + Trien lam My thuat Hue - Sai Gon - Ha Noi 2002
           Khach san SaiGon Morin, 30 Le Loi
 
       + Trien lam anh Hue xua
           Bao tang Ho Chi Minh, 7 Le Loi
 
       + Trien lam anh Nghe thuat "Hue Bai Tho Do Thi"
           Nha trien lam Thanh pho, 4 Hoang Hoa Tham
 
       + Trien lam anh nghe thuat "Hue - Lang tam, Chua va Nha vuon"
           Tac gia: Nghe si nhiep anh Dao Hoa Nu, san sau Dien Thai Hoa
 
       + Trien lam Tien co Viet Nam qua cac thoi dai
           Bao tang My thuat Cung Dinh, 3 Le Truc
 
       + Trien lam Co vat Viet Nam qua cac thoi dai
           Bao tang Tong hop TT-Hue
 
       + Trien lam anh nghe thuat den trang
           Hoi Lien hiep Van hoc nghe thuat TT-Hue, 26 Le Loi
 
       + Trien lam My thuat cua nhom Hoa si TT-Hue
           Uy ban Mat tran To quoc VN, 5 Ha Noi
 
       + Trien lam Nghe thuat Tong hop cua cac nha tao hinh nho tuoi
           Nha Thieu nhi Hue, 8 Le Loi
 
       + Vuon Thu phap Hue
           Cong vien Phu Van Lau
 
       + Trien lam cay canh, hoa, chim, ca
           Cong vien thanh pho Hue
 
       + Hoi cho Trien lam Sach Hue - Sai Gon - Ha Noi
           Trung tam Dich vu du lich Festival, 9 Le Loi
 
       + Hoi cho My thuat (trung bay, ban va sang tac tranh tai cho)
           San Nghinh Luong Dinh
 
    Cung voi cac chuong trinh nghe thuat dac sac o Quang truong Ngo Mon va Biet cung An Dinh, tai cac san khau o quang truong, cong vien, san khau 2 Nha van hoa va nhieu tu diem khac trong thanh pho, nhieu chuong trinh nghe thuat da dang khac se duoc lien tuc to chuc nhu "Nhung tinh khuc Hue vuot thoi gian", "Hoi Trung Duong", "Ca Hue thinh phong", "San khau hoa su ca Viet Nam"... Cac khu pho dem, pho am thuc, pho hang luu niem, pho tro choi... voi ganh hang rong, qua banh dac san noi tieng Hue. Dac biet, khu pho co Gia Hoi duoc tung buoc phuc hoi, se tai hien cac sinh hoat xua voi nhung tro choi dan gian, ho gia gao, dan ca...
 
Gia ve xem cac chuong trinh bieu dien nghe thuat
 
        Gia ve du xem cac chuong trinh bieu dien nghe thuat tai Dai Noi nhu sau:
 
        + Dem co da nhac tiec (gom ca da nhac tiec va xem cac chuong trinh nghe thuat)
* 300.000 dong (doi voi nguoi Viet Nam)
* 35 USD (doi voi nguoi nuoc ngoai).
 
        + Dem khong co da nhac tiec (ke ca gia ve chi xem bieu dien nghe thuat nhung khong du da nhac tiec trong dem co da nhac tiec):
* 70.000 dong (doi voi nguoi Viet Nam)
* 20 USD (doi voi nguoi nuoc ngoai)
 
        + Gia ve tron 1 tour ba dem (co mot dem da nhac tiec):
* 400.000 dong (doi voi nguoi Viet Nam)
* 65 USD (doi voi nguoi nuoc ngoai)
 
        + Gia ve xem chuong trinh nghe thuat tai cung An Dinh:
* 20.000 dong (doi voi nguoi Viet Nam)
* 10 USD (doi voi nguoi nuoc ngoai)
 
Moi chi tiet xin lien he voi Tieu ban kinh te Festival Hue 2002 dat tai Van phong Festival.
Dia chi: 8 Ly Thuong Kiet, Hue
DT: 054.822591
DD: 0913495728 (Ong Nguyen Van Khiet, Truong Tieu ban Kinh te Festival Hue 2002).